Меню Затваряне

Предстои промяна в Закона за управление на етажната собственост

   Министерството на регионалното развитие и благоустройство е стартирало процедура по изменение на Закона за управление на етажната собственост. На 15.април 2020г. приключи началния етап на обществено обсъждане с постъпване на предложения, експертни мнения и коментари за промени в настоящите разпоредби на закона. Отчита се активност в обсъждането, в което се включиха юристи,  домоуправители, собственици на ваканционни имоти, фондация „Асансьорна безопасност”, БГФМА, Национално сдружение недвижими имоти, СНЦ „Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост” и много други. 

Промени в закона за управление на етажната собственост

   Отправена е обща критика в закона по отношение на липсата на детайлна регламентация , празноти,  недостатъчни санкции и нисък контрол .

   Със законовите промени Министерството на регионалното развитие и благоустройство вкарва в регистър домоуправителите – юридически лица и фирми. „В предстоящите промени на закона ще се разпише и много подробно професионалното управление на сградите от частни фирми, дружества или юридически лица. Те ще бъдат включени в специален регистър в  МРРБ. Преди да бъдат вписани в регистъра, те ще преминат квалификационно обучение, което е продължително и доста сериозно.”

Споделяне