Меню Затваряне

Домоуправителят предлага оторизирана фирма за асансьорна поддръжка

   Съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите, асансьора следва да бъде технически обслужван редовно. Необходимо е също така, да бъде предоставена 24 часова аварийна служба, като при авария служебното лице да пристигне в обекта за възможно най-кратко време. Във Варна има сравнително голям избор на асансьорни техници, които могат да предложат богат набор от услуги на етажните собственици.

   В случаите, когато живущите във входа имат нужда да сменят асансьорният сервиз или тепърва им предстои да влязат в договорни отношения с такъв, домоуправителят следва да предостави поне 3 оферти за гласуване пред общото събрание на собствениците във входа. Домоуправителят следи за изпълнението на техническите проверки на асансьора. 

асансьорна поддръжка във входа
Споделяне