Меню Затваряне
  • Етажната собственост ще бъде представлявана и управлявана от юрист, съобразно законодателството на Република България;
  • Ръководене на Общото събрание на собствениците два пъти годишно;
  • Ежемесечен писмен отчет на дейността на домоуправителя и касиера;
  • Представителство пред съда, общинските и държавни органи;
  • Водене на дела в съда срещу неизправните длъжници в етажната собственост;
  • Предоставяне на помещение за водене на събранията;
  • Директна комуникация на собствениците и ползвателите по всяко време с  домоуправителя при всеки възникнал проблем и съдействие за отстраняването му;
  • Юридически консултации на всеки собственик по въпроси, свързани с етажната собственост;
Споделяне