Меню Затваряне

CONSENS-M

Управление на

Етажната

Собственост

Идеята за домоуправител

   Идеята за тази дейност се ражда през 2017г., когато на територията на гр.Варна има едва няколко на брой фирми, предлагащи услугата „Професионален домоуправител“. Предприето бе обстойно проучване в няколко насоки, сред които, каква е практиката на професионалните домоуправители в другите европейски държави, както и в по-големите градове в България.

   Извършено бе прецизно маркетингово проучване на всички фирми, действащи като професионални домоуправители във Варна. Отчетени бяха предимствата, както и бяха открити недостатъците им. В резултат на това,  CONSENS-M изгради собствена концепция за развитие на дейността си, изцяло базирана на основата на действащото законодателството в Република България.

Здрава връзка между собственик и домоуправител

   Целта на фирмата е да задоволи потребностите на своите клиенти по отношение управлението на етажната им собственост. Дейността по всеки възникнал въпрос се ръководи непосредствено от домоуправителя. Основен принцип е пряката комуникация между собствениците и домоуправителя, която е необходима предпоставка за постигане на желаните резултати.

   Главна отличителна черта на  CONSENS-M от останалите фирми, предлагащи тези услуги е, че управлението на етажната собственост се осъществява от лице, което има юридическо образование и е с допълнителна професионална квалификация “ Професионален домоуправител“.

   CONSENS стартира дейността си с концепция за лимитиран брой обекти, с които ще работи, тъй като това е необходим избор , който ще допринесе за запазването и стабилитета на личната комуникация и връзка между собствениците и домоуправителя.  

Миряна Атанасова Вълчева е собственик и управител на  CONSENS-M. Завършва висшето си образование във Варна специалност „право“.  Още по време на следването си тя проявява особен интерес в областта на етажната собственост и придобива квалификация „Професионален домоуправител“ в НАППО към ЕЛКБ, гр.София.

Тя е стигнала до извода, че за да се извършва успешно този род дейност са важни високото ниво на професионална подготовка, умението за комуникация и организация, както и правилния подход към всеки човек.

  На пазара във Варна, към 2020г., услугата „професионален домоуправител“ предлагат около 15 фирми. Една част от тях са софийски фирми, които са развили дейността си, предвид голямото търсене и покриват няколко областни града.

   Основният недостатък при тях е , че при проблем, възникнал във вашият вход, ще ви се налага да звъните в така наречения „кол център“ и да разговаряте със служител, който чете историята на входа ви , такава каквато е записана в системата им, а физическото лице , което следва да е вашият домоуправител ще се сменя на всяко следващо общо събрание на етажните собственици. Колкото повече са посредниците в комуникацията между живущите и управителя, толкова са повече и пробойните, които може да се появят. А в института на домоуправителя в Закона за управление на етажната собственост се установява това лице да е човек от входа. Защо? Каква е логиката на закона?  

   Защото това лице е най-близко, то е част от  атмосферата и проблемите на етажните собственици. И е недопустимо частният домоуправител да няма пряка и непосредствена връзка със собствениците, както и с проблемите, възникнали във входа. CONSENS-M използва този извод като основа за изграждане на своите дългосрочни професионални отношения с живущите в сгради в режим на етажна собственост. Домоуправителят лично познава собствениците, обитателите и ползвателите във входа и другите обособени обекти в сградата и пряко съдейства за решаване на възникналите казуси, с което значително се подобряват условията за живот във Вашият дом.

Споделяне