Меню Затваряне

Общи Условия

Условия за ползване

 

CONSENS-M ЕООД Ви поздравява, че сте решили да използвате нашия сайт.

  1. Въведение

А) Общи правила

1.1. Използването от Ваша страна на услугите и уебсайта, наричани общо „Услуги” в този документ и изключващи всички услуги, които  CONSENS-M Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение, подлежи на регулиране от настоящето правнообразуващо споразумение между Вас и CONSENS-M ЕООД .

1.2. Вашето споразумение с  CONSENS-M включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наречени „Допълнителни условия”.

1.3. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правна сила между Вас и CONSENS-М по отношение на използване на услугите от Ваша страна. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията”.

1.4. Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство .

1.5. Използването на „УСЛУГИТЕ” на сайта на CONSENS-M се счита за приемане на настоящите Условия, чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите условия, моля не използвайте сайта на CONSENS-M.

1.6.  Услугите, предоставени, чрез сайта на CONSENS-M могат да бъдат достигнати по различен начин, включително , но и не само, чрез Web, RSS, мобилен телефон. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайта, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.7. Услугите на сайта на  CONSENS-M включват, но не се ограничават само до:

– достъп до предоставените през уеб браузър данни на сайта;

– възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание, произведено от тях;

– участие в коментарите на сайта;

-получаване на email – бюлетин;

1.8  CONSENS-M може да промени, да добавя или премахва части от тези условия за ползване по всяко време, като всички промени ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с тези промени.

1.9. CONSENS-M може да прекрати или промени всеки аспект, услуга или характеристика на сайта по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание часове на разположение, както и оборудване, необходимо за достъп или употреба.

Б) Оборудване

1.10 Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване – хардуер и/или софтуер, чрез което да имате достъп до услугите, както и , че този достъп може да Ви въвлича в разходи – такси към трети страни, като интернет доставчика или такси за време за разговори. CONSENS-M не носи отговорност за тези разходи.

  1. Общо и потребителско съдържание

2.1. Съдържание, генерирано от потребител на сайта на  CONSENS-M:

2.1.1. Вие нямате право да качвате /upload, да разпространявате или п друг начин да публикувате в сайта клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или друго незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2. Бъдете учтиви. С използването на сайта вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители, използвайки клеветнически и/или вулгарен език, или съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам”.

2.1.3. Използвайте уважаващ език, защото като  общност е доказано, че дискусиите процъфтяват, когато нашите потребители се чувстват спокойно. Вие се съгласявате да не използвате език, който обижда или дискриминира на основата на пол, раса, религия, националност, образование, възраст, обществено положение, политически възгледи и др. Омразната реч е основание за незабавно и трайно прекратяване до достъпа на услугите на CONSENS-M.

2.1.4.  Забраняват се всякакъв вид злоумишлени действия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет, чрез изпращане на нежелана поща SPAM, използване на недостатъците на системите с цел собствена облага или сдобиване на информация HACK, промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви CRACK, изпащане или предизвикване на „троянски коне” –  системи за неоторизиран отдалечен контрол или предизвикване инсталация на вируси и извършването на каквито и да е било други действия, които биха могли да бъдат квалифицирани като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

2.1.6. Вие имате право да използвате сайта само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин да публикувате без изричното писмено съгласие на  CONSENS-M материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга.

2.1.7. Вие приемате, че съдържанието, което публикувате в сайта може да бъде редактирано, премахнато, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от  CONSENS-М .

2.1.8. Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички съобщения и коментари,  се записват и могат да бъдат използвани за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните  коментари или съобщения.

2.1.9. CONSENS-M си запазва правото да уведоми и да окаже необходимото съдействие на компетентните държавни органи за всеки коментар, който нарушава законодателството на Република България.

2.1.10. Администраторите ще премахнат всеки подобен материал.

2.2. Наблюдение . CONSENS-M има право да, но е и задължително, да наблюдава Потребителското съдържание с цел да съобрази, отговаря ли то на Условията за ползване и на всички оперативни правила, както и на действащото законодателство в Република България.

2.3.Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфендициално и CONSENS-M  не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена информация, освен по силата на условията за поверителност. CONSENS-M не е длъжен да Ви заплаща за материали, които Вие предоставяте.

  1. Авторски права

Авторско съдържание в сайта на CONSENS-M

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирана от екипа на  CONSENS-M и/или намираща се на сайта са собственост на CONSENS-M и съответно се ползват със закрила от Закона за авторското право и сродните му права, както и от всички международни актове, модифицирани и приети от НС на Република България, както и релевантните актове  на Европейския съюз.

3.2 Разрешава си използване на цели или части от съдържание, публикувано в този уебсайт в обема и вида, предоставени чрез  RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреда на CONSENS-M и неговите услуги, при ясно текстово обозначаване на името на сайта и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространяване или възпроизвеждана като производни  RSS продукти.  CONSENS-M си запазва правото да прекрати по всяко време предаването чрез  RSS канали без да дължи предварително уведомление.

3.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта на  CONSENS-M  без предварително съгласие от CONSENS-M е забранено.

3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или на цялото съдържание на уебсайта на CONSENS-M, различно от посоченото по-горе е забранено и се преследва по установения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на CONSENS-M. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания носи гражданска, административна или наказателна отговорност.

3.7. CONSENS-M  може да бъде разпространител на съдържание, представено от трети лица и мненията, съветите, становищата, както и всякаква друга информация са на съответните автори, а не на CONSENS-M , като дружеството не гарантира с пълнотата, полезността, точността и пригодността на това съдържание към определена цел. CONSENS-M нито подкрепя, нито е отговорен за точността и надежността на което и да е становище, консултативна помощ или изявление, направено в сайта от трета страна.

  1. Публикуване на съдържание.

4.1. Когато публикувате текст, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайта на CONSENS-M .

4.2. Всички коментарипод статиите изразяват единствено личното мнение на авторите на коментарите, а не на администраторите на CONSENS-M .

  1. Лични данни.

5.1. CONSENS-M  е администратор на лични данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставена от онлайн потребител на уебсайта, посредством попълнена например форма за контакт. Разкриване е възможно единствено , когато информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, компетентни да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на законно установения ред.

5.2. С приемането на настоящите Условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу това, като изпрати писмено съобщение на contacts@consens-m.com.

  1. Отказ от гаранции. Ограничаване на отговорност.

6.1. CONSENS-M не носи отговорност за последиците, евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на уебсайта.

6.2. CONSENS-M не носи отговорност за информацията, в това число за нейната пълнота и достоверност, съдържаща се в уебсайтове, към които уебсайта на CONSENS-M препраща.

6.3. CONSENS-M  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Условия и/ии и нерегламентирана употреба на уебсайта.

Споделяне