Меню Затваряне

Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как администратора на consens-m.com съхранява и пази вашите лични данни

   От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.

Регламента постановява редица изисквания, сред които:  

 1.  Да ви информираме какви данни използваме.
 2.  Да ви информираме защо ги използваме.
 3   Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.
 4.  Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 5.  Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 6.  Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, затова често ние използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics и Facebook Page Insights.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме

  Име, имейл адрес, IP адрес, както и телефонен номер, в случай че сте пожелали да ги предоставите, както и данни за поведението Ви по време на посещение на уебсайта;

  Когато потребителите използват нашите услуги и – четат страниците на сайта или публикациите в Блога, сред данните са и бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Целите, за които използваме бисквитките са следене на поведението ви в следните направления: Съдържанието, което посещавате;Колко време отделяте в дадено съдържание;
 Целта за използване на личните ви данни, предоставени във формата за контакт е единствено за обратена връзка с вас. Възможно е и изпращане на имейл бюлетини или таргетирана реклама. За да гарантираме, че Вашите интереси за защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение.

 Consens-m обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан „ОРЗД“) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за да следваме нашите легитимни интереси.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни?

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто ви преживяване при използване на услугата, а понякога – и изобщо да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга. Consens-m не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение. или в някоя от следните хипотези:

  • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане на Consens-m въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Consens-m да доставя съдържание на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании/платформи са, без изброяването да е изчерпателно:
    1. Google със съответните продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Sign in with Google profile Plus: https://privacy.google.com/ и https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg
    2. Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Sign in with Facebook profile и др. : https://www.facebook.com/privacy/explanation
    3. LinkedIn със съответните продукти LinkedIn Insights, Sign in with LinkedIn  profile : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
    4. Jilt : https://jilt.com/legal/privacy/
  • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на нает от нас сървър, намиращ се в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Правно-информационни системи, за които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. За целите на измерване на посетителите в сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка; След изтриване на данните, те не се съхраняват при нас.

Права на субектите на данни

 1.Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Администратор

    Администратор: Consens-m, Варна, ул. „Петко Ю Тодоров 56”

Оттегляне на съгласие:

   Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

Споделяне