Меню Затваряне

Домоуправителят ще ви представи оферти за извършване на ремонтни дейности по покрива на сградата

   Това е проблем, който често възниква в сградите, в резултат на климатичните промени, а решението му не търпи отлагане. Покривът е обща част и процедурата по неговото ремонтиране включва изпълнение на решение на общото събрание на етажните собственици или на сдружението на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Важно е изпънителят на ремонта да е лице с установен опит и познания, за да се сведат до минимум честите ремонти на покрива.

   От съществено значение е бюджетът за ремонт, който органът на етажната собственост е определил, да не бъде надвишаван. За тази цел е необходимо детайлно да се обсъдят пред собствениците минимум три оферти на изпълнители, от които да бъде избрана най-целесъобразната оферта. Следва да се сключи договор, като тежест на домоуправителят е да следи от юридическа гледна точка изпълнението му. 

   CONSENS-M ще ви представи най-малко три различни оферти. CONSENS-M ще ви консултира по сключване на договора за изпълнение и ще следи за законосъобразното му изпълнение в срок. CONSENS-M изисква от фирмите изпълнители да сключат застраховка „професионална отговорност“ като гаранция за вложения бюджет в ремонта на покрива.

Ремонт на покриви, домоуправител варна
Споделяне