Меню Затваряне

Съседи – длъжници

Събиране на вземанията към касата на входа

   Обитател,  който не плаща вноските си, е необходимо да бъде поканен от управителя с писмена покана да изпълни своите задължения в разумен срок.

   Ако длъжникът не предприеме действия във връзка с погасяване на вноските си , домоуправителят може да се снабди с изпълнителен лист за дължимата от неизправния съсед сума.

   Изпълнителният лист се получава, след като бъде образувано заповедно производство в районния съд по местонахождение на имота. Издава се в по-кратки срокове, въз основа на писмено искане, придружено от заверен от домоуправителя препис от Решението на Общото събрание, определило размера на вноските или заверено копие от бюджета на входа. Необходимо е да се заплати държавна такса, която след осъждането на длъжника бива възстановена.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.