Меню Затваряне

Технически паспорт на сграда

    За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона  за устройство на територията. Председателят на управителния съвет / домоуправителят е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт.

   Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелни обекти във входа.В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт общото събрание на етажните собствениците или на сдружението приема решение относно изпълнението на предписаните мерки и указания.

  С решението се определя и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им. 

технически-паспорт-на-сграда
Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.