Меню Затваряне

Какво дължим като живущи към касата на входа?

такса към касата на входа

Ежемесечните задълженията към касата на входа са два вида:

  1. Задължения за управление и поддържане на общите части, които съгласно закона се разпределят поравно съобразно броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства, независимо от етажа, на който живеят. Тук става въпрос например за задълженията към почистващата фирма, портиер, разходите за ток, отопление, вода, асансьорната поддръжка. От тези сметки по закон са освободени децата, ненавършили 6-годишна възраст. Допустимо е от тези разходида бъде освободен и собственик, ползвател или обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни годишно. Също така, общото събрание е компетентно да вземе решение за живущ, който отсъства за повече от 30 дни в рамките на една календарна гоина да заплаща 50% от тези разходи за времето, в което е отсъствал. За отсъствието следва да бъде уведомен домоуправителя. Съгласно чл.51, ал.5 ЗУЕС, собственик, ползвател или обитател, който извършва търговска дейност  в самостоятелен обект на етажната собственост, за който е предвиден отделен вход, свързана с достъп на външи лица, заплаща разходите за управление и поддръжка в размер от трикратния до петкратния размер. А живущите, които отглеждат домашни любимци, подлежащи на извеждане на разходка, заплащат тези разходи за всяко животно в размер като за един собственик.
  2. Вноски във Фонд „Ремонт и обновяване“  – собствениците следва ежемесечно да внасят вноски , изчислени, съобразно идеалните части в общите части на етажната собственост, но не по-малко от 1% от минималната работна заплата на страната. 
Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.