Меню Затваряне

Разходи на етажната собственост

фонд Ремонт и обновяване

Разходи за управление и поддържане на общите части а етажната собственост

 • електрическа енергия, вода, отопление,
  почистване, абонаментно обслужване на
  асансьор; осигуряване на законовите изисквания за
  противопожарна безопасност;
 •  подмяна на крушки, смяна на ключалки,
  снабдяване с нови ключове до общи помещения,
  подмяна на входна или преходни врати,
  подмяна на плочки и настилка, подмяна на
  счупени прозорци и др.
 •  разходи за портиер, за огняр и др.
 • За възнаграждение на:
  – управителя/членовете на УС/,
  – контрольора и членовете на контролния
  съвет,
  – касиера.
 • Консумативни материали за управление-
  разходи за хартия, принтер, наем на зала
  за провеждане на заседанието на общото
  събрание и др.
 • Еднократно възнаграждение на
  протоколчика.
 • Външни услуги:
  – Възлагане на дейности по управление,
  поддръжка на юридическо или физическо
  лице;
  – Консултантски услуги – счетоводни,
  данъчни, правни
  – Експертизи, измервания и др.

Разходи за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване

Разпределят се между собственици:

 • само при наличието на предходно решение
  на общото събрание за извършване на
  конкретен ремонт, обновяване,
  реконструкция и преустройство на общите
  части или подмяна на общи инсталации и
  оборудване.
 • Размерът им се определя с решение на общото
  събрание, съобразно идеалните части на
  отделните собственици в общите части на
  етажната собственост, но не по-малко от един
  процент от минималната работна заплата за
  страната (минималният размер е предвиден за
  всеки отделен собственик, независимо от
  неговия дял в съсобствеността върху общите
  части на сградата).
 • Вноските се набират в сметка със специално
  предназначение на името на председателя на
  управителния съвет (управителя).

могат да се изразходват само за:
– извършване на ремонт, основно обновяване,
реконструкция и преустройство на общите части
или подмяна на общи инсталации и оборудване;
– изпълнение на мерките и указанията от
техническия паспорт на сградата;
– неотложен ремонт;
– други разходи, определени с решение на
общото събрание свързани с осъществяването на
ремонт или обновяване на сградата.

само ако има предходно решение на Общото
събрание за извършването на подобни
подобрения, взето с мнозинство не по-малко от 75
на сто идеални части от общите части:

 • Разходи за охрана, видеонаблюдение;
 • Изграждане на детски площадки, барбекю,
  спортен кът;
 •  Разходи за повишаване стойността на сградата.
Споделяне

2 Comments

 1. Pingback:Съседите ви настояват да платите за ремонта на входа -

 2. Pingback:Съседите ви настояват да платите за ремонта на входа -

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.