Меню Затваряне

Съседите ви настояват да платите за ремонта на входа

изнудващи съседи

Случи ви се и на вас! Съседите ви искат пари, които не желаете да давате!

Вашите приятни съседи са се събрали и са решили да направят ремонт. Кога са го решили и как са стигнали до това решение изобщо не проумявате? Според вас, този ремонт не е наложителен в момент на икономическа криза или смятате, че може да бъде изпълен на доста по-ниска цена? И това, може би, малко ви ядосва? Щом вие не сте присъствали, означава ли, че не сте длъжни да плащате за този ремонт?

   Запазете спокойствие. Колкото и да е критикуван Закона за управление на етажната собственост, все пак той добре е регламентирал процедурата. И вие сте защитени!

   Самият факт, че съседите ви причакват, за да ви убеждават и да настояват да платите своята част от разхода, говори, че вие не сте участвали в общото събрание и не сте запознат с протокола от проведеното общо събрание на етажните собственици. Затова започнете от тук – поискайте решението, протокола, както и протокола от поставеното съобщение за връчване на протокола от проведеното събрание. Ако вашите съседи са спазили стриктно законовата процедура, то вие обърнете внимание, дали е изтекъл 14-дневният срок за обжалване на протокола и 30-дневният срок за обжалване на решението. Ако сте реагирали навреме, т.е. срокът не е изтекъл проверете, дали присъстващите са спазили изиквания от закона кворум от 67 на сто иделни части от общи части, чл.17, ал.2, т.5 ЗУЕС за приемане на решение за обновяване и основен ремонт, дали решението противоречи на закона, и дали вие бихте могли да предложите изпълнител на по-ниска цена, и обжалвайте акта пред Районния съд по местонахождение на имота, за да отмените Решението на общото събрание.

   В повечето случаи обаче, живущите взимат тези решения на събрание тип „седянка“ без да спазят законовата процедура. Така изглежда е по-лесно, избягва се организацията по събиране на живущите, а и те са убедени в правотата на решението си, понеже са загрижени за общия вид на входа. На вид оправдано, но съгласно думата на закона – не е редно, защото правата на останалите собственици биват грубо нарушени!

   При това фактическо положение те ви изнудват и още по-малко сте длъжни да им давате пари. Това, което можете да направите е да се обърнете към вашият домоуправител, писменно, с молба да бъде свикано общо събрание, на което да се обсъди и гласува необходимостта и изпълнителя на ремонтните дейности. 

Автор: М.Вълчева

Предполагам, че статията ви е била интересна и ще съм ви благодарна да споделите в коментар вашият казус или мнение по темата, за да я обсъдим по-задълбочено!

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.