Меню Затваряне

Регистрация на етажната собственост

регистрация на нововъзникнала етажна собственост

Правната теория и трайната съдебна практика приемат, че етажна собственост възниква в момента, в който етажи или части от етажи в една построена в груб строеж сграда станат притежание на различни правни субекти. От момента на възникването на етажната собственост сградата се поставя под режима, установен в нормативните актове, съдържащи специфични разпоредби за този вид собственост. Вижте:Определение №233/14.04.2014 по дело №1047/2014 на ВКС, ГК, I г.о. 

Срокът за свикване на първото общо събрание на етажните собственици е 6-месечен , като легитимни да го свикат са собствениците на 20% идеални части от общите части в сградата. Необходимо е да се постави покана за свикване на общо събрание и да се изготви протокол за поставянето й. В поканата следва да се опише дневният ред на събранието.

За самото провеждане на събранието на етажните собственици също е необходимо да се спазва строго определен в Закона за управление на етажната собственост ред, а именно:

 1.  Да се запише и да се легитимира всеки присъстващ в качеството на какъв се явява.
 2. Да се гласува и избере Протоколчик на събранието.
 3.  Да се избере Председател.
 4. Да се изпълни първата точка от дневния ред – избор на Управителен съвет или управител.
 5. Да се гласува и приеме Правилник на вътрешния ред.
 6. Да се избере Кантролен съвет или контрольор.
След закриване на заседанието в 7-дневен срок се изготвя и представя Протокола за провеждането му, като се дава възможност в 14 дневен срок , той да бъде обжалван пред съда. След като изминат 30 дена, Решението на общото събрание влиза в сила и става задължително по отношение на всички собственици, ползватели и обитатели в сградата.
 
Домоуправителят в законоустановения срок и по силата на чл.46б от ЗУЕС внася в районното кметство по местонахождение на кооперацията заявление-декларация, за да бъде вписан като домоуправител и регистрира етажната собственост в Общината.
Споделяне

6 Comments

 1. Цветанка

  Здравейте!
  Въпросът ми е следният : собственик съм на маломерно жилище и живея сама,не ползвам асансьор!На общо събрание състояла се на 30.03.2022г.на което малка част от собствениците решават да назначат външен домоуправител с фирма ЕООД от 2019г.! Същата след няколко дни уведомява писмено за хонорара и на стойност 7лв.за месец и отделно други такси ще посети всеки всеки живущ на 15.04.2022г в 19.45ч!
  При проверка в кметството ни се оказа ,че от 2012г.до момента няма регистриран домоуправител! При посещението и поисках да се легитимира на което ми отговори,че го забравила в колата,но аз съм длъжна да и дам определената сума,аз настоявах за легитимация при което ми каза,че от кметството бявят документите,когато и казах,че съм проверила в кметството на 13.04.2022г.тя ми отговори,че и писнало от такива като мен и си тръгна!
  Също така тя като фирма не е ли длъжна за нейния хонорар да издава касов бон,нейния отговор беше,че не била длъжна,а вашия отговор какъв е и моля ви насочете ме ако съм в правото си как да си търся правата,благодаря!

  • Петър

   След като не е регистрирана и не се легитимира, то няма правно основание да ви иска нищо. Длъжна е да ви издаде квитанция, ако не издават и регистрирана, то пуснете жалба в НАП.

  • Consens-m

   Здравейте,

   Ако управителят на етажната собственост е дружество, то е необходимо да ви издаде касов бон или фактура;
   Ако сте сключили договор за възлагане правомощия на управител с физическо лице, тъй като ЗУЕС позволява, то управителят ще трябва да издаде разписка за полученото плащане по договора.
   Моля да разграничите плащането, което се инкасира ежемесечно към етажната собственост (за управление и поддръжка и към фонд „Ремонт и обновяване) и срещу него получавате приходен касов ордер, който се заприходява в касовата книга на ЕС, и плащането към ЮЛ или ФЛ управител.

 2. Райна

  избраният от общото събрание домоуправител не се е регистрирал в обшината а е избран преди повече от две години какво следва да се направи.

 3. Райна

  Избраният домоуправител на блока не се е регистрирал в общината а е избран преди повече от две години какво трябва да се направи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.