Меню Затваряне

Регистрация на етажната собственост

регистрация на нововъзникнала етажна собственост

Правната теория и трайната съдебна практика приемат, че етажна собственост възниква в момента, в който етажи или части от етажи в една построена в груб строеж сграда станат притежание на различни правни субекти. От момента на възникването на етажната собственост сградата се поставя под режима, установен в нормативните актове, съдържащи специфични разпоредби за този вид собственост. Вижте:Определение №233/14.04.2014 по дело №1047/2014 на ВКС, ГК, I г.о. 

Срокът за свикване на първото общо събрание на етажните собственици е 6-месечен , като легитимни да го свикат са собствениците на 20% идеални части от общите части в сградата. Необходимо е да се постави покана за свикване на общо събрание и да се изготви протокол за поставянето й. В поканата следва да се опише дневният ред на събранието.

За самото провеждане на събранието на етажните собственици също е необходимо да се спазва строго определен в Закона за управление на етажната собственост ред, а именно:

 1.  Да се запише и да се легитимира всеки присъстващ в качеството на какъв се явява.
 2. Да се гласува и избере Протоколчик на събранието.
 3.  Да се избере Председател.
 4. Да се изпълни първата точка от дневния ред – избор на Управителен съвет или управител.
 5. Да се гласува и приеме Правилник на вътрешния ред.
 6. Да се избере Кантролен съвет или контрольор.
След закриване на заседанието в 7-дневен срок се изготвя и представя Протокола за провеждането му, като се дава възможност в 14 дневен срок , той да бъде обжалван пред съда. След като изминат 30 дена, Решението на общото събрание влиза в сила и става задължително по отношение на всички собственици, ползватели и обитатели в сградата.
 
Домоуправителят в законоустановения срок и по силата на чл.46б от ЗУЕС внася в районното кметство по местонахождение на кооперацията заявление-декларация, за да бъде вписан като домоуправител и регистрира етажната собственост в Общината.
Споделяне

2 Comments

 1. Атанас Атанасов

  Казано по друг начин ако някой си е платил имота и си казва: От тук нататък никой не може да ми диктува какво и кога да правя – дали да плащам данъци и разходи или не, дали да си направим събрание на собствениците или не… Но идва някой прекрасен ден, когато ти идва глоба от някоя институция и после друга по-голяма. После някое дело в съда което губим и всичко завършва много зле… И вписан запор върху собствеността дори…Всъщност защо ли сме толкова наивни, че именно на нас това никога не може да ни се случи?

 2. Consens-m

  Истината е, че осъдени длъжници към етажната собственост, макар и малко на брой, има. Съда работи много добре и в тази насока в близките години се очакват доста осъдени собственици. За съжаление или не, това е пътя, който трябва да изминем, докато се научим , че като собственици имаме не само права, а и задължения.
  Тези, които твърдят, че няма как да бъдат намерени длъжниците, че няма как да ги „накараш“ да си платят, че съдебната система не работела, нека се обърнат към някой юрист, адвокат, съдия или ЧСИ и на тях да им го кажат!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *