Меню Затваряне

Регистрация на етажната собственост

регистрация на нововъзникнала етажна собственост

Правната теория и трайната съдебна практика приемат, че етажна собственост възниква в момента, в който етажи или части от етажи в една построена в груб строеж сграда станат притежание на различни правни субекти. От момента на възникването на етажната собственост сградата се поставя под режима, установен в нормативните актове, съдържащи специфични разпоредби за този вид собственост. Вижте:Определение №233/14.04.2014 по дело №1047/2014 на ВКС, ГК, I г.о. 

Срокът за свикване на първото общо събрание на етажните собственици е 6-месечен , като легитимни да го свикат са собствениците на 20% идеални части от общите части в сградата. Необходимо е да се постави покана за свикване на общо събрание и да се изготви протокол за поставянето й. В поканата следва да се опише дневният ред на събранието.

За самото провеждане на събранието на етажните собственици също е необходимо да се спазва строго определен в Закона за управление на етажната собственост ред, а именно:

  1.  Да се запише и да се легитимира всеки присъстващ в качеството на какъв се явява.
  2. Да се гласува и избере Протоколчик на събранието.
  3.  Да се избере Председател.
  4. Да се изпълни първата точка от дневния ред – избор на Управителен съвет или управител.
  5. Да се гласува и приеме Правилник на вътрешния ред.
  6. Да се избере Кантролен съвет или контрольор.
След закриване на заседанието в 7-дневен срок се изготвя и представя Протокола за провеждането му, като се дава възможност в 14 дневен срок , той да бъде обжалван пред съда. След като изминат 30 дена, Решението на общото събрание влиза в сила и става задължително по отношение на всички собственици, ползватели и обитатели в сградата.
 
Домоуправителят в законоустановения срок и по силата на чл.46б от ЗУЕС внася в районното кметство по местонахождение на кооперацията заявление-декларация, за да бъде вписан като домоуправител и регистрира етажната собственост в Общината.
Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *