Меню Затваряне

Съседи – непогасяващи задълженията си към етажната собственост

неплащане на такси към входа

СЪСЕДИ - ДЛЪЖНИЦИ

Порочната практика да не се плащат месечните такси към етажната собственост и какво е спасението?

Практиката показва, че в близо 70% от сградите има собственици, които не плащат редовно своите задължения към етажната собственост.

В повечето случаи причината за тяхното неплащане е пропуск, поради ангажираност с други проблеми и след напомняне повечето собствениците веднага погасяват дължимото.

Има обаче, една друга част от живущи, които директно отказват да платят, тъй като считат, че това задължение не се отнася към тях. В желанието си да се наложат и да убедят може би, сами себе си в правотата си, те често стигат до скандали. Неприятното им поведение отказва останалите да разговарят с тях, което благоприятства за  по-спокойна атмосфера за тяхното неплащане.

Същата група от длъжници в продължение на години натрупва огромни задължения към етажната собственост. Техните задължения се налага да бъдат покрити от изрядните платци, като се определя по-голяма месечна такса, за да бъдат покрити месечните разходи на входа. Въпроса за изразходване на фонд “Ремонт и обновяване“ за плащане на месечните разходи по управление и поддръжка на входа и незаконосъобразността на това действие ще бъде обсъден в отделна тема.

Плащането на чуждите задължения неминуемо води до сериозни конфликти в междусъседските отношения – редовните платци чувстват безизходица, а длъжниците се чувстват безнаказани. Оказва се, че стотици левове биват платени допълнително от всяко домакинство, поради неплащането на двама или трима човека. 

Хубавата новина е, че се наблюдава една положителна тенденция – собствениците все по-често търсят законен начин да защитят правата си и да сложат край на тази порочна практика от бездействие на техните съседи по отношение плащане разходите на етажната собственост. Добре е да се напомни, че съда работи и осъжда тези длъжници. Има съдебни решения, с които длъжник бива осъден да напусне своят дом, тъй като не покрива задълженията към етажната собственост. Разхода за завеждане на такъв вид дело не е толкова висок, а времето за решаване на съдебения спор е няколко месеца. 

За да бъдат защитени вземанията на етажната собственост, е необходимо стриктно изготвяне на протоколите от общите събрания. Редовно водената документация по управлението на етажната собственост и законосъобразните решения на общото събрание са гаранцията за събиране на задълженията към етажната собственост от неизправните платци.

Съвестните платци трябва да решите желаете ли да заведете дело с риск да влошите още повече съседските си отношения или избирате да продължавате да плащате вместо тях?

Споделяне

4 Comments

 1. Марица Борисова

  За кого е направен закона за етажната собственост! ?? Закона трябва да изисква от нередовните платци, а не да се водят съдебни дела!!!

  • Consens-m

   Здравейте Марица,

   Законът за управление на етажната собственост, както и всеки един закон е създаден с ясни цели, като основна цел е защитата на законните права и интереси на гражданите. Вие знаете, че именно съда е инстанцията, където се упражняват тези наши права на защита.

 2. Ивайло

  Тезата,която защитавате,че със съд се оправят нещата е тромава и продължителна. Като домоуправител съм го патил. Това отказва потърпевшите… Сега чакаме новите изменения в ЗУЕС,но никъде ме съм чел за нещо опростено. Защо,когато адвокат постигне съгласие с обвиняемия да си плати дължимата сума и да избегне съд му се приспадат другите такси,които пак аз съм дал, КОЙ ЩЕ МИ ГИ ВЪЗВЪРНЕ?

  • Consens-m

   Здравейте Ивайло,

   Прав сте, че отнема време, докато съда постанови решение по спора. Има процесуални срокове, но съдебната система е натоварена. Съгласете се с мен обаче, че по-добре да си търсим правата по установения законов ред, отколкото да се примиряваме и в крайна сметка отново да плащаме чужди сметки или иваче казано, по-рационално е да се плати хонорар на адвокат и съдебна такса веднъж, отколкото в неопределен продължителен период на време да погасявате чуждите сметки. В практиката съм виждала задължения в размер на 2000,00 и над 7000,00 лева, натрупани в продължение на 3 и повече години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.