Меню Затваряне

Разходи на етажната собственост

фонд Ремонт и обновяване

Разходи за управление и поддържане на общите части а етажната собственост електрическа енергия, вода, отопление,почистване, абонаментно обслужване наасансьор; осигуряване на законовите изисквания запротивопожарна безопасност; подмяна на крушки,…

Споделяне

Какво дължим като живущи към касата на входа?

такса към касата на входа

Ежемесечните задълженията към касата на входа са два вида:Задължения за управление и поддържане на общите части, които съгласно закона се разпределят поравно съобразно броя на…

Споделяне

Органи на управление на етажната собственост

Общо събрание, Домоуправител, Контрольор

Принцип на самоуправление    Принципът на самоуправлението е в основата на организацията на живота в етажната собственост, в съгласуването на правата на отделните обитатели и…

Споделяне

Задължение на собствениците във входа

Задължения на собственик във входа

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОБИТАТЕЛИТЕ   Всеки обитател е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строителномонтажни…

Споделяне

Оспорване на решение на общото събрание

Оспорване решение на общото събрание

Отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание на етажните собственици    Съгласно разпоредбите на чл.40 от ЗУЕС всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно…

Споделяне

Предложение до МРРБ за промяна на ЗУЕС от Управителя на Consens, 15.04.2020г.

Изменение на Закона за управление на етажната собственост - предложение

Относно:Предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост;   Уважаема Министър Аврамова,   Безспорно е, че действащия към настоящия момент Закон за управление на етажната…

Споделяне