Меню Затваряне

ПО-НИСКИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ ЗА ЖИВУЩИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

домоуправител варна ниски такси

Собствениците на апартаменти, които не се обитават, ще дължат такса за управление и такса за поддръжка, като се приравняват на имот с един живущ  …

Споделяне

Органи на управление на етажната собственост

Общо събрание, Домоуправител, Контрольор

Принцип на самоуправление    Принципът на самоуправлението е в основата на организацията на живота в етажната собственост, в съгласуването на правата на отделните обитатели и…

Споделяне

Задължение на собствениците във входа

Задължения на собственик във входа

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОБИТАТЕЛИТЕ   Всеки обитател е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строителномонтажни…

Споделяне

Оспорване на решение на общото събрание

Оспорване решение на общото събрание

Отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание на етажните собственици    Съгласно разпоредбите на чл.40 от ЗУЕС всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно…

Споделяне