Меню Затваряне

Задължение на собствениците във входа

Задължения на собственик във входа

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОБИТАТЕЛИТЕ   Всеки обитател е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строителномонтажни…

Споделяне